Tag: Pisa personages

Roberto Benigni

Roberto Benigni

Roberto Benigni Roberto Benigni werd geboren in Mercy in de provincie Arezzo in 1952, maar al snel verhuisde naar Vergaio…

Leonardo Da Vinci

Leonardo Da Vinci

Zelfportret in het portret, National Gallery van Turijn. Self Portrait, National Gallery te Turijn. Leonardo da Vinci was een Florentijnse…